vysielanie5

CENNÍK REKLAMY - REKLAMA VO VYSIELANÍ

Objednávky na reklamu zabezpečuje Ľubica Lukáčová

mobil: 0903 586 677, 0903 422 924, tel.: +421366308420

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

1. VIDEOTEXT

Videotext pozostáva z prezentačných farebných strán. Vo vysielaní dotvorených podkladovou hudbou a podľa záujmu s nahovoreným textom reklamy.

VÝROBA grafická:

  • 1 prezentačná strana v trvaní 15 sekúnd.................................18,00€ s DPH
  • 2 a viac strán podľa objednávky od 30 sekúnd .........................36,00€ s DPH

VYSIELANIE videotextovej reklamy počas jedného dňa:

trvanie 1 videotextovej
reklamy
cena s DPH v € /1 deň
15 sekúnd 10,00
30 sekúnd  16,00
45 sekúnd  22,00
46 - 60 sekúnd 30,00
61 - 150 sekúnd  33,00

ZĽAVY z vysielania videotextovej reklamy:

vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní .............. poskytnutá zľava    5% vysielanie 21 po sebe nasledujúcich kal. dní .............. poskytnutá zľava 10%
vysielanie 1 kalendárny mesiac ............................... poskytnutá zľava    15%

2. Reklamné spoty

Výroba reklamného spotu v trvaní 15-30 sekúnd ......... 50,00 € s DPH, výroba reklamného spotu v trvaní 45 sekúnd a 46-60 sekúnd ........... zdarma, pri splnení podmienky - minimálna doba vysielania 5 dní.

trvanie vysielanie cena s DPH v €
15 sekúnd 1 deň 15,00
30 sekúnd 1 deň 25,00
45 sekúnd 1 deň 35,00
46-60 sekúnd 1 deň 45,00

ZĽAVY z vysielania reklamného spotu:

vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní .............. poskytnutá zľava   5% vysielanie 21 po sebe nasledujúcich kal. dní .............. poskytnutá zľava 10%
vysielanie 1 kalendárny mesiac ............................... poskytnutá zľava   15%

3. Reklamný rozhovor

Výroba a vysielanie v jednej cene. Vysielanie je stanovené štandardne sedem
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v čase od 6.00 h do 24.00 h - 18 krát denne.

Trvanie reklamného rozhovoru Cena s DPH v €
1 až 2 minúty 180,00
2,01 až 3 minúty 285,00
3,01 až 4 minúty 330,00

 

CENA za opakované odvysielanie reklamného rozhovoru sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vyrobeného Levickou televíznou spol. s.r.o. Levice:

Zaradenie do vysielania:

/7 po sebe nasledujúcich dní/

Cena za trvanie

1 až 2 minúty

Cena za trvanie

2,01 až 3 min.

Cena za trvanie

3,01 až 4 min.

1. opakované zaradenie 122,00 221,00 270,00
2. opakované zaradenie 110,00 212,00 260,00
3. a ďalšie opak. zaradenie 95,00 147,50 170,00

Ceny môžu byť upravené na základe uváženia konateľa spoločnosti.