vysielanie5

Časový rozsah vysielania: od 6.00 hod. do 24.00 hod. – jedna hodinová opakujúca sa slučka v uvedenom časovom rozsahu, t. j. denne 18 hodín.

Programová skladba vysielania č. 1:

- Úvodná znelka – začiatok vysielania
- Blok reklám (video, videotext) ..........................12 min.
- 1. blok spravodajstva ......................................20 min.
- Športové správy ...............................................8 min.
- Ostatná publicistika..........................................10 min.
- Doplnkové vysielanie /informačný servis/ ...........10 min.

Programová skladba vysielania: č. 2 /vysielané o 9.00 hod., 10.00 hod. ,17.00 hod., 18.00 hod.

- Úvodná znelka – začiatok vysielania
- Blok reklám (video, videotext)...........................12 min.
- 1. blok spravodajstva ......................................20 min.
- Športové správy ...............................................8 min.
- Doplnkové vysielanie /informačný servis/............20 min.