vysielanie5

Záznamy MsZ

20. plánované zasadnutie MsZ - záznam

19. plánované zasadnutie MsZ - záznam

18. plánované zasadnutie MsZ - záznam

17. plánované zasadnutie MsZ - záznam

16. plánované zasadnutie MsZ - záznam

3. mimoriadne zasadnutie MsZ - záznam

15. plánované zasadnutie MsZ - záznam

14. plánované zasadnutie MsZ - záznam

13. plánované zasadnutie MsZ - záznam

12. plánované zasadnutie MsZ - záznam

11. plánované zasadnutie MsZ - záznam

10. plánované zasadnutie MsZ - záznam

9. plánované zasadnutie MsZ - záznam

8. plánované zasadnutie MsZ - záznam

7. plánované zasadnutie MsZ - záznam

6. plánované zasadnutie MsZ - záznam

5. plánované zasadnutie MsZ - záznam

4. riadne zasadnutie MsZ - záznam